Formigó

Kicker ajustable: una alternativa reutilitzable, que estalvia mà d'obra, a les parèntesis de fusta, d'Anne Balogh