Gent Famosa

La germana de Britney Spears, Jamie Lynn, fa pocs comentaris sobre la seva relació