Formigó

Fosa d’un taulell de formigó en forma de S.