Formigó

Els segells de disseny Concrafter produeixen fronteres i insercions cridaneres, d’Anne Balogh