Formigó

Cost del pati concret: quant abocar un pati?