Formigó

Cost de tenyir formigó: quant tenyir els pisos?