Formigó

Els additius metàl·lics aconsegueixen que el terra de formigó llueixi