Formigó

Revestiments de sòl de polímers: la paleta HoverTrowel produeix acabats més suaus i plans i consistents